تدریس خصوصی فیزیک کنکور و فیزیک دبیرستان. فیزیک لذت بخش است.

دانش آموختگان، دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به شما چگونگی فراگیری فیزیک را خواهند آموخت. گروه پیپردلیور با همکاری بهترین مدرسین کشور فیزیک را برای شما لذت بخش خواهند نمود.

هزینه تدریس خصوصی هر جلسه 1 ساعت و نیم، 70 هزارتومان می باشد.

در حال حاضر کلاس های خصوصی فیزیک ما در شهرهای :

 

  • اصفهان
  • تهران
  • رشت 

فعال می باشد