تدریس خصوصی شیمی کنکور و شیمی دبیرستان. با شیمی پیوند بخورید

دانش آموختگان، دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به شما چگونگی فراگیری شیمی را خواهند آموخت. گروه پیپردلیور با همکاری بهترین مدرسین کشور شما را با شیمی پیوند خواهند داد. شیمی را در کنکور 100 بزنید!

هزینه تدریس خصوصی هر جلسه 1 ساعت و نیم، 70 هزارتومان می باشد.

در حال حاضر کلاس های خصوصی شیمی ما در شهرهای :

 

  • اصفهان
  • تهران
  • رشت 

فعال می باشد