تدریس خصوصی ریاضی کنکور و ریاضی دبیرستان، ریاضی را آسان یادبگیرید. 

دانش آموختگان، دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به شما چگونگی فراگیری ریاضی را خواهند آموخت. گروه پیپردلیور با همکاری بهترین مدرسین کشور ریاضیات را برای شما آسان خواهند نمود.

هزینه تدریس خصوصی هر جلسه 1 ساعت و نیم، 70 هزارتومان می باشد.

در حال حاضر کلاس های خصوصی ریاضی ما در شهرهای :

 

  • اصفهان
  • تهران
  • رشت 

فعال می باشد