آی تریپل ای (IEEE) بزرگ ترین انجمن حرفه ای در ارتباط با نوآوری ها و دستاوردهای فناوری پیشرفته برای استفاده بشریت است. این تعریف موسسه مهندسین برق و الکترونیک (Institute of Electrical and Electronics Engineers) از سایت رسمی این پایگاه است. این انجمن و اعضای آن از طریق انتشارات پر ارجاع آن، کنفرانس ها، استانداردهای تکنولوژیک و فعالیت های آموزشی حرفه ای الهام بخش جامعه جهانی هستند.

آی تریپل ای حدود یک سوم منابع فنی در زمینه های مهندسی برق، علوم کامپیوتر و الکترونیک را منتشر می کند که این منابع بیش از 160 ژورنال و مجله را که به صورت سالیانه منتشر می شوند در بر می گیرد. هم چنین در یک همکاری دو جانبه با شرکت "جان وایلی و پسران"، آی تریپل ای کتاب های فنی، رساله ها، راهنما ها و کتاب های درسی متعددی را منتشر می کند. تمامی محتوای آی تریپل ای از از سال 1988 به بعد به علاوه بخش منتخبی از منابع تا سال 1950 به صورت دیجیتال موجود است. کتابخانه دیجیتال آی تریپل ای اکسپلور، شامل بیش از 3 میلیون مقاله از ژورنال ها، مجلات، نامه ها، پروسیدینگ های کنفرانس و استاندارد های فعال آی تریپل ای است که در ماه بیش از 8 میلیون دانلود دارد. علاوه بر انتشار حدود 160 ژورنال، 3800 استاندارد فنی، 100 کتاب الکترونیکی و برگزاری 300 دوره آموزشی، آی تریپل ای مسئول برگزاری بیش از 1300 کنفرانس در 81 کشور است که سالانه حدود 100 هزار نفر در آنها شرکت می کنند و در کنار این فعالیت ها بیش از 1500 استاندارد و پروژه در حال انجام دارد.