انتشارات وایلی یک نشر بین المللی در زمینه های علوم محض، تکنولوژی، پزشکی و یکی از زیر مجموعه های اقتصادی John Wiley & Sons است که حضور پررنگی در تمامی رشته های دانشگاهی دارد و هم چنین با بسیاری از جوامع پیشرو در دنیا همکاری می کند.

این موسسه بیش از 2100 عنوان ژورنال داوری شده و 1500 تعداد کتاب را به صورت سالانه در شکل های پرینت و آنلاین منتشر می کند. علاوه بر این، این مجموعه پایگاه های داده، پژوهش های مرجع و پروتکل های کتابخانه ای بسیاری را نیز شامل می شود. کتابخانه آنلاین وایلی (Wiley Online Library) یکی از بزرگترین مجموعه های مراجع علمی آنلاین را میزبانی می کند که علوم طبیعی، پزشکی و فیزیک، علوم اجتماعی و علوم انسانی را پوشش می دهد. در این پایگاه دسترسی به بیش از چهار میلیون مقاله از بیش از 2100 ژورنال، نزدیک به 12500 کتاب آنلاین و صد ها پژوهش مرجع، پایگاه داده و پروتکل کتابخانه ای فراهم شده است. منابع فهرست شده در این پایگاه در 17 زمینه و 95 زیر بخش طبقه بندی شده و قابل مرور می باشند.