گوگل اسکالر (Google Scholar) جستجوگری از شرکت گوگل است که امکان جست‌وجوی واژه‌های کلیدی در مقاله‌ها، رساله‌های علمی و گزارش‌های فنی را فراهم می‌کند.

می‌توان گفت که گوگل اسکالر بخش ویژه کاوش در مطالب علمی و پژوهشی است. شما با این کاوشگر می‌توانید در منابع دانشگاهی و پژوهشی به جست‌وجو بپردازید. منابع جست‌وجو شونده از پایگاه‌های ناشران دانشگاهی، دانشگاه‌ها و دیگر پایگاه‌های علمی و پژوهشی خواهد بود. بر خلاف موتور جست‌وجوی همگانی گوگل، در گوگل اسکالر مرتب کردن نتایج جستجو بر اساس میزان ارجاع به آن توسط دیگر مؤلفان است و نه صرفاً دفعات بازدید یا پیوند به آن در اینترنت.

 Scholar.google.com